21/11/19  Tin của trường  318
Ông Nguyễn Phước An Đại  (Chủ tịch Ủy ban Xã) đại diện Ủy ban nhân dân xã trao tặng Kỉ Niệm Chương cho 2 giáo viên
 21/11/19  Tin của trường  269
Tạ ơn thầy dẫn con vào rừng tri thứcCảm nghĩa cô đã dắt trò đến biển yêu thương
 01/10/19  Tin của trường  286
Hội nghị công chức viên chức đạt được nhiều thành tích đáng kể trong năm học 2018-2019- phương hướng năm học 2019-2020 phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa